35 орны гэрэл зурагчид “Сүй тавих” тай холбоотой өөрсдийн хамгийн шилдэг гэсэн бүтээлүүдийг JuneBugdWeddings сайт руу илгээсэн байна. Эдгээр бүтээлүүдээс хамгийн шилдэг т тооцогдож буй 25 зургийг хүргэж байна

#1

1-57431c2402fa5__880

#2

2-57431c27cf46f__880

#3

3-57431c3474368__880

#4

5-57431c4540a87__880

#5

7-57431c632f40f__880

#6

8-57431c6beec86__880

#7

10-57431cc0ad77e__880

#8

11-57431cc60c479__880

#9

13-57431ce6d2949__880

#10

14-57431cef5c414__880

#11

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57445b18e415c__880

#12

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57445b29e0818__880

#13

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57445b3304882__880

#14

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57445ca3215c9__880

#15

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-5745472e77414__880

#16

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-5745475f24042__880

#17

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-5745476d61918__880

#18

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57454771d33b0__880

#19

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57454773f39f9__880

#20

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57454776d3627__880

#21

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-574547422d787__880

#22

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-574547561d155__880

#23

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-574552968c81b__880

#24

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-57454768412b2__880

#25

The-Top-50-Engagement-Photos-of-the-Year-5745476532718__880

 

Эх сурвалж: JuneBugWeddings 

 

Сэтгэгдэл үлдээх